Log på med dit Uni-Login og få adgang til de sites, som din skole/institution har adgang til.


Klik her hvis du ikke har UNI-Login

GeotopNet

GeotopNet er en integreret del af geografisystemet Geotoper til grundskolens 7.- 9. klasse. Hjemmesiden kan også bruges i forbindelse med andre geografimaterialer.
GeotopNets opbygning svarer til opslagene i elevbøgerne. På nettet ligger supplerende tekster, data, grafer, kort, fotos og kommenterede links. Desuden er der en række opgaver til fri kopiering.


Til systemet hører desuden en lærerhåndbog for hver årgang, arbejdshæfter til Geotoper 1 og 2 med opgaver til bøgernes kapitler, og et arbejdshæfte til Geotoper 3, GeoTest, der indeholder opgaver til læseplanens kernefaglige discipliner

GeotopNet præsenteres eleverne for nye problemstillinger og valgmuligheder i en rækkefølge, der er relevante i forløbet. Sammen med links og aktivitetsforslag lægger de op til uddybende og selvstændigt arbejde med de geografiske emner.
Der er direkte adgang til NetAtlas, KlimaStationer og GeoLex.
Indholdet i GeotopNet kan downloades og bruges frit i undervisningen.

http://www.geografforlaget.dk/geotoper