GO Kort

Digitale kort til undervisningen

GO Kort er GO Forlags store digitale kortportaler med over 550 forskellige kort og 600 aktiviteter til brug i mange fag i grundskolen, gymnasiet og på HF. 

GO Kort opfylder kravene til brug af kort i natur/teknik, geografi, samfundsfag, historie, kristendomskundskab og biologi i grundskolen. På stx tilgodeser den digitale kortsamling fagene naturgeografi, naturvidenskabeligt grundforløb, historie, religion og oldtidskundskab, mens den for hf dækker behovene i geografi c, naturvidenskabelig faggruppe, historie og religion.

GO Kort findes i tre udgaver, der alle er pædagogisk tilrettelagt målgruppen:

GO Kort til 1.-6.

GO Kort til overbygningen

GO Kort til gymnasiet 

Digitale vægkort og aktiviteter

GO Kort erstatter skolens traditionelle vægkort og er webbaserede kortsamlinger. Kortene kan vises på interaktive tavler, pc, mac, iPad og de fleste tablets.  

I GO Kort findes også et bredt udvalg af temaer med tematiske kort, videoer og illustrationer. Portalernes kortlæreforløb indeholder en introduktion til grundlæggende kortlære og indeholder opgaver, quizzer og lærervejledning. Kortportalerne indeholder også en lang række historiske kort, historiske temakort og biologiske temakort. 

Interaktive opgaver og kommunikationsværktøjer

GO Kort træner eleven i at læse og forstå kort, korttyper, gradnet, målestok og signaturer. Eleven kan arbejde med interaktive kortøvelser og opgaver samt opbygge paratviden med quizzer og "prøv selv"-opgaver om fx regioner, lande og byer. Eleven kan også arbejde med kortenes interaktive målestok.

Med kommunikationsværktøjerne kan læreren se, rette og skrive kommentarer til elevens opgaver og følge med i elevens læringsforløb.

Kort i topkvalitet

Alle kort i GO Kort er af høj teknisk og indholdsmæssig kvalitet. Eleverne kan zoome og gemme udsnit til brug i egne opgaver. Basiskortene er fremstillet af kartografer fra Philip's, en af verdens førende producenter af skoleatlas og -kort. Kortene fra Philip's er også anvendt i GO Forlags trykte atlas. Kortsamlingen indeholder desuden kort fra andre professionelle kortleverandører.

Løbende opdatering og nye kort

Abonnenter på GO Kort modtager nyhedsbrevet KortNyt, som informerer om nye kort, opdaterede kort og nye interaktive aktiviteter, der løbende tilføres kortsamlingen.

Kartografi: Philip´s, Geografforlaget/Jens Sørensen, GEUS.

Fagredaktion: Per Nordby Jensen, Niels Kjeldsen, Ove Pedersen og Jan Skovrind.

Layout: Rasmus Torp og Ole Mejlby